26 marca

Odlog in obročno plačilo davka

Novice

0  comments

Podjetniki vedno iščemo nove priložnosti, katere nam lahko prinesejo višji dohodek. Usmerjeni smo na rezultate, ki so včasih tudi nerealni. Z leti v podjetništvu se vsi naučimo pravila igre. Saj veste, pri igranju nogometa so pravila, pri igranju šaha so pravila. V podjetništvu so tudi pravila, ki se jih mnogi ne držijo. Pa nastanejo likvidnostni izzivi…
Velikokrat je cena te igre visoka. Takrat bi bilo še kako dobro, da bi FURS omogočil odlog plačila ali pa obročno plačevanje dolga. In res, davčni organ dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih, če osebam z dejavnostjo grozi hujša gospodarska škoda in bi odlog oz. obročno plačilo davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Iz mojih izkušenj pa je zgodba malo drugačna. Kajti, ko podjetniki zaidejo v likvidnostne težave, je razmišljanje podjetnika drugačno. Za rešitev podjetja zanemari plačilo akontacije davka in prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ko le ne bi, kajti davčni organ za ta namen ne more odobriti odloga oz. obročnega plačila. Obveznosti do FURSA pa zastarajo po 10 letih. Kot bi rekli naši otroci – “game over”.

Do naslednjič lep pozdrav.

Preberite tudi

Je čas za zajtrk?

Je čas za zajtrk?

Le kdo vžiga to luč?

Le kdo vžiga to luč?

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Naroči se, na prejemanje novic