8 maja

Priložnosti v krizi.

Novice

0  comments

Po vsaki recesiji sledi ponovna vzpostavitev na enako stanje ali lahko tudi boljše stanje, kot je bilo pred recesijo. Razliko občutimo tako, da spremljamo podjetja in sicer:

a- podjetja propadejo

b- podjetje posluje na enak način

c- podjetje postane večje

 

Zakaj to nastane?

Podjetja so v obdobju pred recesijo imela težave z likvidnostjo, katera so izzive reševala z raznimi revolvingi, limiti, kratkoročnimi krediti. Posojila so večinoma jemala za obratna sredstva (plače, plačilo davkov, regres, plačilo dobaviteljev,…).  Velika verjetnost bo, da ta podjetja po Interventnem zakonu posojila ne bodo prejela zaradi prezadolžitve. Iz tega razloga jim po vsej verjetnosti sledi zaprtje.

Poglejmo z druge smeri. Vsaka oseba v Sloveniji ima možnost oz. izbiro kje bo kupovala produkte in storitve. Posledično imamo veliko konkurence. Večja konkurenca naredi dampinške cene. Problem nastane zaradi ekonomskega izračuna, ki se ne izide v veliki večini primerov.

Poenostavljeno povedano od 10 podjetij, kateri nudijo razne storitve se bodo od teh, 3 podjetja zagotovo zaprla. Kupna moč od zaprtih podjetij se bo porazdelila na 3 podjetja, ki poslujejo. Kupci preusmerijo potrošnjo na podjetja katera delujejo in s tem se podjetjem poveča obseg poslovanja.

V tem primeru bo podjetje še boljše delovalo. Pogoji za rast se bodo občutno povečali.

Preberite tudi

Je čas za zajtrk?

Je čas za zajtrk?

Le kdo vžiga to luč?

Le kdo vžiga to luč?

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Naroči se, na prejemanje novic