5 maja

Samostojni podjetnik po naše.

Novice

0  comments

V Sloveniji imamo približno 100.000 samostojnih podjetnikov. Med vsemi temi so:

  • popoldanski S.P.- ji
  • redni S.P.
  • S.P. ki zaposluje delavce, v zakonu je predvideno do 50 delavcev.

Poleg zgoraj naštetega imamo različen obračun dohodnine. Izračun plačila davka se lahko obračuna na podlagi normiranih stroškov (normirani s.p.) ali pa se osnovo izračuna na podlagi razlike med prihodki in odhodki. Posledično se izračuna davek na podlagi dohodninske lestvice.

Velikokrat pride do težav, ker se vse skupaj zmeša in nastanejo velikokrat težave pri branju nekaterih člankov. Zelo nerazumljivo za nekoga, ki je komaj na začetku in želi nekaj delati. Opažam, da imajo v tujini drugačen pristop pri pojmovanju delovnih mest in s tem odgovornosti in plačilu dajatev, ki sovpadajo s tem delovnim mestom, in sicer:

  • freelancer, je svobodnjak in sam s svojim delom ustvarja prihodek na trgu. Trži svoje delo in čas.
  • entrepreneur, je podjetnik. Zaposluje in vodi ljudi, kateri opravljajo delo v njegovem imenu.
  • CEO, direktor, kateri vodi in nadzoruje večja podjetja, dele podjetij.

V našem sistemu bistvene razlike ni, ko prehajaš iz popoldanskega S.P.- ja v redni S.P.  niti takrat, ko zaposluješ večje število delavcev še vedno si samostojni podjetnik.

 

Preberite tudi

Je čas za zajtrk?

Je čas za zajtrk?

Le kdo vžiga to luč?

Le kdo vžiga to luč?

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Naroči se, na prejemanje novic