5 avgusta

Zaposlitev v večjem podjetju

Novice

0  comments

Zakaj so minimalne plače in ne višje?

Večje kot je podjetje, več stroškov ima (zaloge, obratovalni stroški, najemnine, stroški vzdrževanja, obresti…) posledično podjetje nima dovolj likvidnih sredstev za poplačilo višjih plač od minimalne. Zelo redka so proizvodna podjetja katera imajo višjo dodano vrednost izračunano na zaposlenega, da lahko izplačujejo višje plače. Poleg zgoraj naštetih stroškov so naložbe enako problematične v izračunu denarnih tokov.

Mikro podjetja imajo večjo elastičnost. Dodana vrednost je lahko zelo visoka in zaradi tega so v nekaterih mikro organizacijah posledično lahko zelo visoke plače na zaposlenega. Naložbe so bistveno nižje, kar predstavlja konkurenčno prednost napram večjim organizacijam.

Svetovni trendi so usmerjeni predvsem v mikro organizacije z optimiziranimi delovnimi procesi.

Preberite tudi

Je čas za zajtrk?

Je čas za zajtrk?

Le kdo vžiga to luč?

Le kdo vžiga to luč?

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..

Kdaj je pravi čas, če ne zdaj…..
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Naroči se, na prejemanje novic